Raadsvergadering 3 maart 2011

Bestemmingsplanwijzigingen
Het afgewezen verzoek voor een locatie van een sportschool te Dodewaard was voor het CDA reden het College van Burgemeester en Wethouders te vragen hoe met aanvragen om een bestemmingsplanwijziging wordt omgegaan.
Al eerder was een verzoek voor de vestiging van een fysiotherapie afgewezen
Bij het CDA en bij burgers en ondernemers is niet duidelijk wanneer een aanvraag wel of niet in behandeling wordt genomen.
Het College heeft toegezegd om met informatie hierover te komen naar de Gemeenteraad.

De Waalwaard
In de planning van de te behandelen onderwerpen door de Gemeenteraad was de bespreking van de toekomstige bestemming van De Waalwaard in Dodewaard niet opgenomen.
Het CDA hecht eraan dat de gemeente Neder-Betuwe hierover de regie blijft houden.
Wethouder Keuken verwees naar de planning van de Provincie Gelderland.

Raadsvoorstellen
Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek heeft het CDA gepleit om in het vervolg bij raadsvoorstellen ook de juridische consequenties en de wijze van de communicatie op te nemen.
Nadrukkelijk moeten bij de raadsvoorstellen die in de Gemeenteraad besproken worden ook alternatieve beleidskeuzes worden aangegeven. Er moet immers wat te kiezen zijn.
Politiek is keuzes maken.
Het CDA wil graag dat het College gevolg geeft aan deze aanbevelingen.

Horecabeleid
Voor de bevordering van de leefbaarheid en voor het bevorderen van toerisme zijn we het eens met de voorgestelde uitbreiding van horeca (categorie 1 en 2) in de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten en Opheusden en in het Buitengebeid.
Uitbreiding van horeca-activiteiten (categorie 3) waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon-en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich mee kan brengen ( cafe’s, bars, dancings, discotheken, nachtclubs, zaalaccommodaties) is het CDA voorstander dat bij de behandeling van aanvragen hiervoor de Gemeenteraad betrokken wordt.
Het College heeft toegezegd om bij aanvragen van horecacategorie 3 vooraf de Gemeenteraad te horen.
Met deze toezegging erbij kon de gehele Gemeenteraad uiteindelijk akkoord gaan met het voorgestelde Horecabeleid.

Hartelijke groet van de CDA fractie
Herman Gerritsen
Henk Tap

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: