Archive for februari, 2011

BESTEMMINGSPLAN WAALWAARD DODEWAARD

Door de Provincie Gelderland is op donderdag 10 februari 2011 een presentatie verzorgd over de mogelijke verplaatsing van De Beijer BV .
De Beijer BV is een zand-en grindoverslagbedrijf wat nu nog gevestigd is in de Millingerwaard te Kekerdom. De Beijer BV moet definitief weg uit de Millingerwaard.
De wens van de Provincie Gelderland is om De Beijer te verplaatsen. Daarvoor is door de Provincie de grond van De Waalwaard in de uiterwaarden van Dodewaard aangekocht . Daarvoor moet de huidige bestemming van deze locatie gewijzigd worden.
Men wil deze locatie ontwikkelen en procedures doorlopen om een watergebonden bedrijf op deze lokatie te vestigen.
Er komt een natuurkundig onderzoek en een verkeersonderzoek.
Het College van Burgemeester en Wethouders had na de aankoop door de Provincie van deze locatie dit gemeld aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Neder-Betuwe.
Op vragen vanuit het CDA antwoordde Wethouder Schuurman dat er vooruitlopend op de aankoop geen vertrouwelijk overleg was geweest tussen de Provincie Gelderland en het Gemeentebestuur van Neder-Betuwe.
Het CDA was en is verbaasd over de gevolgde procedure. Alles is erop gericht om de vestiging van De Beijer BV in Dodewaard mogelijk te maken. De hiervoor noodzakelijke bestemmingsplanwijziging wordt respectievelijk is al in gang gezet en volgens de planning in februari 2013 onherroepelijk.
Het CDA heeft gepleit dat de gemeente Neder-Betuwe eerst zelf een visie ontwikkeld waar in de regio watergebonden bedrijven zich kunnen vestigen.
Wethouder Keuken en wethouder Schuurman hebben gemeld dat een noodzakelijke rondweg om Dodewaard onlosmakelijk is verbonden voor de medewerking van de gemeente Neder-Betuwe aan deze plannen.
Al eerder is door het College van Burgemeester en Wethouders gemeld dat de Gemeenteraad de volledige regie houdt over al of niet meewerken aan een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie.
Het CDA Neder-Betuwe is geen voorstander van de huidige ontwikkelingen. Wel moet bedacht worden dat het nu nog geldende bestemmingsplan vestiging van bedrijven mogelijk maakt met 200 vervoersbewegingen per etmaal door het dorp Dodewaard !
Wat wil het CDA Neder-Betuwe: In het kader Ruimte voor de rivier
deze locatie afgraven en teruggeven aan de natuur. Gevolg: geen sloop van woningen en dijkverlegging langs de Waal noodzakelijk in onze gemeente en rust voor de inwoners !

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld