Archive for januari, 2011

Gemeenteraad 20 januari 2011

Windmolens
Het CDA heeft ingestemd met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om geen medewerking te verlenen om windmolens te plaatsen bij de Overbroeksestraat te Ochten.
Het CDA vindt dat de gemeente Neder-Betuwe volledig voldaan heeft aan de met de Provincie Gelderland gemaakte afspraken over het aantal te plaatsen windmolens. Uitbreiding van het aantal windmolens is niet wenselijk omdat wij geen verdere aantasting van het open buitengebied willen.

Woonzorgcentrum Opheusden
Het CDA heeft volmondig ingestemd om een woonzorgcentrum in Opheusden aan de Reigerstraat te realiseren. In het woonzorgcomplex komt ruimte voor voorzieningen (o.a. huisartsenpraktijk, bibliotheek etc.) alsmede 31 zorgappartementen. Ook worden er 46 woningen van verschillende types gebouwd. Een goede aanvulling om de leefbaarheid in Opheusden te verbeteren.
Opvallend is wel de lange tijd die nodig is om dit in 2006 gestarte initiatief te realiseren.
Het CDA heeft het College gevraagd om maatregelen te nemen om de doorlooptijd van grote projecten te bekorten.

Risico’s
Door het College van Burgemeester en Wethouders is een overzicht verstrekt van de financiële risico’s die bij de grondexploitatie ( woningbouwprojecten) door de gemeente Neder-Betuwe worden gelopen.
Door het CDA ( mei 2010) en de overige partijen was nadrukkelijk om dit overzicht gevraagd.
Het totaal bedrag aan risico’s is berekend op bijna 11 miljoen euro. Gelet op de beperkt financiële middelen bij de gemeente Neder-Betuwe is het van belang om deze risico’s goed te managen.

Hartelijke groet van de CDA fractie,
Henk Tap
Herman Gerritsen.

Advertenties

Commentaar uitgeschakeld